ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind retragerea din folosinţa gratuită a Consiliului local al comunei Bocicoiu Mare a unor bunuri imobile aparţinând domeniul privat al judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, adresa nr. 3224/2007 a Consiliului local al comunei Bocicoiu Mare precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          În baza art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          Datorită faptul că aceste imobile nu sunt utilizate de către cei la care au fost repartizate;
          În baza art. 91 al.(1) lit. c) şi art. 97 al. (1) din din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă retragerea din folosinţa gratuită a Consiliului local al comunei Bocicoiu Mare a unor bunuri imobile aparţinând domeniul privat al judeţului Maramureş, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Bunurile cuprinse în Anexa de la art. 1 revin în administrarea Consiliului judeţean Maramureş.
          Art.2. Predarea – primirea bunurilor imobile se va face pe bază de Protocol de predare – primire încheiat între Consiliul local al comunei Bocicoiu Mare şi Consiliul judeţean Maramureş.
          Art.3. Se abrogă Hotărârea nr. 84/2004 privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri imobile aparţinând domeniul privat al judeţului Maramureş.
          Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş;
  • Direcţiei de patrimoniu şi logistică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Consiliului local al comunei Bocicoiu Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 159

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.