JUDEŢUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind achiziționarea serviciilor juridice de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante Județul Maramureș, în litigiile privind proiectul „Măsuri de management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din parcul Național Munții Rodnei”, SMIS-CSNR 16819

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul comun al Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte şi al Direcției Juridice și Administrație Publică şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei de juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 21 alin. (2) - (3) coroborate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a prevederilor art.1. alin. (2) lit. b) din O. U. G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare, și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;  
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta
         
HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de asistență și de reprezentare a Autorității Contractante - Județul Maramureș, în litigiile privind proiectul „Măsuri de management privind creșterea gradului de informare și conștientizare din parcul Național Munții Rodnei”, SMIS-CSNR 16819.
          Art.2. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate, în condițiile legii, din bugetul județului Maramureș.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei de Dezvoltare şi Implementare Proiecte.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 iunie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 iunie 2018
Nr. 148

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.