JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică, Adresa nr. 872 PS din 28.03.2018 a Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Maramureş şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget-finanţe, Comisiei pentru Strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei de juridice şi de disciplină;
          Văzând prevederile art. 35 lit. d) din Legea nr. 45/ 1994 a apărării naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 477/ 2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare, H.G nr. 1174/ 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind întocmirea şi actualizarea Monografiei economico-militare a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Monografia economico-militară a judeţului Maramureş, actualizată, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Centrului Militar Judeţean Maramureş;
  • Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Maramureş;
  • Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 voturi „pentru”şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 iunie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 28 iunie 2018
Nr. 147
* Monografia economico - militară este clasificată secret de serviciu

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.