JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei juridice şi administraţie publică şi avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanțe precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină; Văzând Adresele nr. 288/ 2018 şi nr. ad. 4671/ 2018 ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. Maramureş;
          În baza Hotărârii nr. 17/ 2018 privind desemnarea domnului vicepreşedinte Dăncuş Ioan Doru ca reprezentant al Consiliului Judeţean Maramureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş;
          În temeiul prevederilor art. 92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă un mandat special domnului vicepreşedinte Dăncuş Ioan Doru pentru a vota, în Adunarea Generală a Acţionarilor a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş, aprobarea Strategiei de tarifare.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; 
  • Direcţiei Tehnice şi Investiţii
  • Domnului vicepreşedinte Dăncuş Ioan Doru;
  • Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. – Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 31 mai 2018. Au fost prezenţi 35 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDETULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 mai 2018
Nr. 135

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.