JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Având în vedere Referatul Direcţiei juridice şi administraţie publică privind desemnarea consilierilor judeţeni în A.T.O.P; În baza art.17 din Legea nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a art. 8 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a A.T.O.P.; În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se desemnează ca membrii în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică următorii şase consilieri judeţeni: 1. Marinel Kovacs 2. Vasile Berci 3. Pamfil Bercean 4. Anton Rohian 5. Alexandru Cosma 6. Gheorghe Şimon Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentul pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Secretariatului A.T.O.P.; - Consilierilor judeţeni desemnaţi. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 10 abţineri de la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 3 iulie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 3 iulie 2008 Nr. 109

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.