JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor judeţeni în comisia de vânzare a spaţiillor medicale şi în comisia de contestaţie Având în vedere prevederile art. 5 din O.U.G. nr. 68/ 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţie de cabinete medicale precum şi a spaţiiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical; În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se desemnează ca membrii şi membrii supleanţi în comisia de vânzare a spaţiilor medicale următorii consilieri judeţeni: Membrii 1. Marinescu Emil 2. Zetea Gabriel Valer Supleanţi 1. Căpuşan Edit Reka 2. Cosma Alexandru Art.2. Se desemnează ca membrii şi membrii supleanţi în comisia de contestaţie următorii consilieri judeţeni: Membrii 1. Paşca Liviu Titus 2. Tătaru Florin Supleanţi 1. Munteanu Radu Mircea 2. Bude Ioan Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Direcţiei de patrimoniu şi logistică; - Compartimentul pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii - Consilierilor judeţeni desemnaţi. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 10 abţineri de la vot în şedinţa extraordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 3 iulie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 3 iulie 2008 Nr. 110

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.