Hotărârea nr. 100 din 28.11.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind desemnarea persoanelor împuternicite să reprezinte interesele Consiliului judeţean Maramureş şi numirea administratorului S.C. „PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.A.

          Având în vedere prevederile H.C.J. nr. 98/ 2006 privind transformarea Direcţiei judeţene de protecţia a plantelor în societate comercială;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin.2 lit.d), 1041 şi art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se desemnează ca persoane împuternicite să reprezinte interesele Consilului judeţean la SC„PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.A., următorii:
 1. Zoicaş Marinel;
 2. Munteanu Mircea Radu;
 3. Bercean Pamfil;
 4. Roşca Radu Vasile;
 5. Rohian Anton;
 6. Cosma Alexandru;
 7. Ciceo Gavril;
 8. Coman Gheorghe;
 9. Vicsai Ioan.
          Art.2. Dl. Vasile Rusu se numeşte în funcţia de administrator al S.C. ”PROTEPLANT MARAMUREŞ” S.A.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
 • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
 • D-lui Vasile Rusu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare,28 noiembrie 2006
Nr. 100

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.