JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea calendarului pentru procedura de selecție a membrilor Consiliul de Administraţie la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureș, Raportul de specialitate al Comisiei de selecție la Consiliul de Administraţie la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A., avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Ţinând cont de Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş:
  • nr. 19/2018 privind numirea Comisiei de selecție pentru membrii Consiliului de administrație la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
  • nr. 178/2018 privind reluarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;

          În conformitate cu prevederile:
  • O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr. 111/2016;
  • H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. d) şi ale art. 97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă modificarea punctelor 13-17 de la Cap. V din Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Județean Maramureş nr. 178/2018 referitoare la reluarea procesului de recrutare și selecție a membrilor Consiliul de Administraţie la S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A., conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Maramureş nr. 178/2018 rămân neschimbate.
          Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • S.C. „Drumuri - Poduri Maramureş” S.A.;
  • Comisiei de selecție.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 26 de voturi „pentru”, patru voturi „împotrivă” şi o neparticipare la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 244

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.