JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea contribuţiei Consiliului judeţean Maramureş la diferite acţiuni finanţate din rezerva bugetară

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul Direcţiei economice şi patrimoniu, avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          Luând în considerare Hotărârile Consiliului Judeţean Maramureş:
  • nr. 22/2018 privind aprobarea bugetului propriu al judeţului Maramureş pe anul 2018;
  • nr. 203/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului pe anul 2018;
  • nr. 223/2018 privind încheierea unui Acord de cooperare cu Fundația Arte+, în vederea realizării în comun a proiectului „Festivalul Arte+” în cadrul Galei premiilor Uniunii Artiştilor Plastici din România;
  • nr. 224/2018 privind încheierea unui Acord de cooperare cu Asociația Heidenroslein Baia Mare, în vederea realizării în comun a proiectului „Centenarul Marii Uniri – mărturii şi fapte ale maramureşenilor”;
  • nr. 225/2018 privind încheierea unui Acord de cooperare cu Palatul Copiilor Baia Mare, în vederea realizării în comun a acțiunii de participare la Concursul de Creație „Glorie Patriei”;
  • nr. 226/2018 privind încheierea unui Acord de cooperare cu Asociația „Comunicați cu noi”, în vederea realizării în comun a proiectului „Uniți în sunet de fanfară”.

          În baza prevederilor art. 181 alin. (1) lit. d) a Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 36 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. a) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă utilizarea din rezerva bugetară constituită la dispoziţia Consiliului judeţean Maramureş a sumei de 950 mii lei pentru finanţarea diferitelor acţiuni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş;
  • Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Maramureş;
  • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
  • DirecţIei Economice şi Patrimoniu.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, şapte „abţineri” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 25 octombrie 2018. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 25 octombrie 2018
Nr. 243

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.