Hotărârea nr. 167 din 04.12.2007

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea repartizării unei sume din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului, pentru comuna Deseşti, în vederea susţinerii programului “Gutinul – Dezvoltarea zonelor turistice Baia Mare (Deseşti) – Izvoarele, Baia Sprie – Mogoşa şi Cavnic”

          Promovarea proiectului “Gutinul – Dezvoltarea zonelor turistice Baia Mare (Deseşti) – Izvoarele, Baia Sprie – Mogoşa şi Cavnic” este un obiectiv important de dezvoltare a judeţului Maramureş.
          Realizarea acestuia necesită scoaterea din circuitul agricol a unui teren aflat în teritoriul administrativ al comunei Deseşti. Plata taxei de scoate din circuitul agricol urmează a se face în cursul acestui an de către comuna Deseşti fapt ce impune alocarea în regim de urgenţă a unei sume din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului.
          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş;
          Văzând Legea bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/ 2006 precum şi Ordonanţa de urgenţă nr.134/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007;
          În temeiul art.33 (3) lit. a) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale;
          În baza art. 91 (3) lit a) şi art. 97 (1) din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată;
          Având în vedere Adresele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş nr.35 /10.01.2007 şi 1628/23.11.2007;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. (1) Se aprobă repartizarea sumei de 865 mii lei din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală pentru proiecte de infrastructură ce necesită cofinanţare locală pe anul 2007, reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pentru comuna Deseşti în vederea susţinerii proiectului “Gutinul – Dezvoltarea zonelor turistice Baia Mare (Deseşti) – Izvoarele, Baia Sprie – Mogoşa şi Cavnic”.
          (2) Suma repartizată va fi utilizată de comuna Deseşti pentru plata taxei de scoatere din circuitul agricol a unui teren necesar pentru realizarea proiectului.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice;
  • Direcţiei tehnice;
  • Direcţiei de dezvoltare regională;
  • Consiliului local al comunei Deseşti.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa de îndată a Consiliului judeţean Maramureş din 4 decembrie 2007

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 4 decembrie 2007
Nr. 167

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.