ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consilului judeţean Maramureş şi Nota de fundamentare nr. 446/2007 a Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare precum şi avizul comisiei de specialitate,
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată,
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare începând cu data de 1 decembrie 2007, cu un post de cercetător şi un post de supraveghetor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          (2) Modificările aduse organigramei şi statului de funcţii se fac cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul instituţiei pe anul 2007.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publice;
  • Direcţiei economice;
  • Muzeului judeţean de Etnografie şi Artă Populară Baia Mare.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 27 noiembrie 2007.

PREŞEDINTE,
Marinel KOVACS
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru DUMUŢA
Baia Mare, 27 noiembrie 2007
Nr. 163

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.