JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de acordare a titlului de „Cetățean de onoare – post mortem, al județului Maramureș” antrenorului emerit Lascăr Pană

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului județean Maramureș, Nota de prezentare, Raportul Directiei juridice şi administratie publică şi avizele favorabile ale Comisiei pentru activităţi de turism, tineret şi sport precum şi ale Comisie juridice şi de disciplină;
          În conformitate cu dispozitiile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 24/2014 de aprobarea a Regulamentului pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de acordare a titlului de „Cetătean de onoare al Județului Maramureş”; Văzând prevederile O.G. nr.53/2002 privind statutul cadrul al unității administrativ-teritoriale;
          În baza prevederilor pct.2 din Capitolul XIV al Statutul judeţului Maramureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş n r. 3/2004;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f) și ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se acordă titlul de “Cetățean de onoare – post mortem, al județului Maramureș” antrenorului emerit Lascăr Pană.
          Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
  • Direcției Juridice şi Administrație Publică;
  • Direcției Economice și Patrimoniu;
  • Serviciului Relaţii Publice şi Promovarea Județului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 31 octombrie 2017. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Baia Mare, 31 octombrie 2017
Nr. 223

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.