Hotărârea nr. 97 din 24.06.2016

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA 

HOTĂRÂRE
privind alegerea Comisiei de validare

          Văzând prevederile art. 3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului judeţean Maramureş, modificat şi completat prin Hotărârea nr. 92 din 15 iunie 2016;
          În baza prevederilor art. 103 alin. (5) din Legea nr. 115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;
          În temeiul prevederilor art. 90 raportat la art. 31- 35 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consilierii judeţeni aleşi, întruniţi în şedinţa de constituire adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Articol unic: Se alege Comisia de validare pe întreaga durată a mandatului, în următoarea componenţă:
  1. Böndi Gyöngyike - preşedinte
  2. Drulea Cosmin Ion - secretar
  3. Varga Cornel - membru

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa de constituire a Consiliului judeţean Maramureş din 24 iunie 2016. Au fost prezenţi 26 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE DE VÂRSTĂ,
Kökényesdi Mihai Ştefan
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş
Baia Mare, 24 iunie 2016
Nr. 97

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.