ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind numirea directorului Centrului judeţean de informare turistică “MARAMUREŞINFOTURISM”

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul compartimentului resurse umane precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului judeţean Maramureş nr. 57/2006 privind înfiinţarea Centrului judeţean de informare turistică “MARAMUREŞINFOTURISM”, precum şi rezultatele concursului pentru ocuparea postului de director constatate în Procesul verbal nr. 5568/28.11.2006;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (2), lit. e) şi art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Începând cu data de 1 ianuarie 2007 se numeşte în funcţia de director al Centrului judeţean de informare turistică “MARAMUREŞINFOTURISM” doamna IOANA TRIPON.
          Art 2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţei juridice, administraţie şi relaţii publice;
  • Direcţiei economico-financiare;
  • Compartimentului resurse umane;
  • Centrului judeţean de informare turistică “MARAMUREŞINFOTURISM”
  • D-nei Tripon Ioana.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 106

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.