Hotărârea nr. 107 din 20.12.2006

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind numirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului judeţean Maramureş precum şi a modului de îndeplinire a prevederilor contractului de management

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi Raportul Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate;
          Văzând prevederile art. 6 alin. (1) ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2005 privind managementul instituţiilor publice de cultură,
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1), litera f) şi ale art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul judeţean adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se numeşte Comisia pentru evaluarea performanţelor manageriale ale conducătorilor instituţiilor publice de cultură subordonate Consiliului judeţean Maramureş precum şi a modului de îndeplinire a prevederilor contractului de management în următoarea componenţă:
 • Vicsai Ioan
 • Coman Gheorghe
 • Ilovan George
 • Moldovan Ana
 • Zetea Gabriel
 • Bercean Pamfil
 • Berci Vasile
 • Todoruţ Gelu
 • Koman Valer.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
 • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
 • Direcţiei economico-financiare;
 • Instituţiilor de cultură subordonate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 20 decembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 20 decembrie 2006
Nr. 107

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.