JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2016

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Maramureș, Raportul compartimentului resurse umane şi avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
          In temeiul prevederilor art. 91 alin. (2), lit. c) și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Județean Maramureș adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2016, pentru Aparatul de specialitate al Consiliului județean Maramureș conform Anexei nr.1, Direcția județeană de Evidență a Persoanelor conform Anexei nr. 2, Camera Agricolă Județeană Maramureș conform Anexei nr. 3, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș conform Anexei nr. 4.
          Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
  • Instituției Prefectului – județul Maramureș;
  • Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;
  • Direcției juridice și administrație publică;
  • Compartimentului resurse umane;
  • Direcției județene de Evidență a Persoanelor;
  • Camerei Agricole Județene Maramureș;
  • Direcției generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Maramureș.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 237

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.