JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea eliberării Certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului deţinut de S.C. „URBIS” S.A. conform HG nr. 834/1991

          Având în vedere Expunerea de motive a vicepreşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Arhitectului Șef şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină precum şi ale Comisiei de urbanism şi amenajarea teritoriului;
          Potrivit prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 834/ 1991 privind stabilirea şi evaluarea unor terenuri deţinute de societăţile comerciale cu capital de stat si ale art.282 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. c) şi ale art. 97 alin. (1) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1 Se aprobă eliberarea certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului deținut de S.C. „URBIS” S.A., cu sediul în Baia Mare, strada 8 Martie, nr.3 pentru suprafața de 28.320 mp.
          Art.2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţului Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administrație publică;
  • Arhitectului șef;
  • S.C. „URBIS” S.A Baia Mare.


Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 32 de voturi „pentru” şi două neparticipări la vot în şedinţa ordinară din 16 decembrie 2015. Au fost prezenţi 34 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
pentru SECRETARUL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan - Director executiv D.J.A.P.
Baia Mare, 16 decembrie 2015
Nr. 236

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.