JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.76/2014, prin aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a caietului de sarcini al serviciului, a contractului de delegare a gestiunii serviciului şi a formularelor pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Tehnice şi avizele favorabile ale Comisiei juridice şi de disciplină şi ale Comisiei pentru amenajarea teritoriului şi urbanism;
          Conform prevederilor Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007 cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
          În baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă „modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureş nr.76/2014, prin aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, a caietului de sarcini al serviciului, a contractului de delegare a gestiunii serviciului şi a formularelor pentru transportul public de persoane prin curse regulate speciale", conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi o abţinere la vot, în şedinţa ordinară din 9 iunie 2015. Au fost prezenţi 31 din totalul de 34 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dragoş Ioan
Baia Mare, 9 iunie 2015
Nr. 80

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.