ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

          Având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economico-financiare, precum şi avizul favorabil al Comisiei de activităţi economico - financiare;
          Luând în considerare solicitările instituţiilor finanţate din bugetul propriu al Consiliului judeţean Maramureş; Potrivit Ordonanţei nr.46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 şi a adresei nr.122659 /2006 a Ministerului Finanţelor Publice;
          În temeiul Hotărârii nr.1.096/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru judeţul Maramureş;
          Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 45 din 2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004 cu modificările şi completările ulterioare;
          In baza art. 104 alin.(3) litera a) şi art. 109 din Legea nr.215 /2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului propriu al Consiliului judeţean Maramureş pe anul 2006 prin majorarea veniturilor totale cu suma de 12.488 mii lei, reprezentând:
 • 3.155 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, din care:
  • 2.960 mii lei pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului,
  • 195 mii lei pentru învăţământul special;
 • 5.830 mii lei sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale;
 • 3.503 mii lei subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap.
          Art.2. Se aprobă desfăşurarea pe instituţii publice a influenţelor din rectificare, înscrise în bugetul propriu al Consiliului judeţean Maramureş, pe anul 2006, după cum urmează:

mii lei
INSTITUŢIA Sume repartizate
Şcoala specială pt. copii cu deficienţe nr.1 Baia Mare 32
Şcoala specială pt. copii cu deficienţe nr.2 Baia Mare 34
Şcoala profesională pt. copii cu deficienţe Baia Mare 19
Şcoala specială pt. copii cu deficienţe Sighetu Marmaţiei 26
Şcoala specială pt. copii cu deficienţe Vişeu de Sus 33
Şcoala specială pt. copii cu deficienţe Tg. Lăpuş 28
Şcoala specială pt. copii cu deficienţe Gârdani 23
Consiliul judeţean Maramureş – ch. capital drumuri judeţene 3.500
Direcţia de asistenţă socială şi protecţie a copilului-prot. copilului 2.960
Direcţia de asistenţă socială şi protecţie a copilului-drepturile persoanelor cu handicap 3.503
Consiliul judeţean Maramureş – fond de rezervă 2.330
TOTAL 12.488
                         
          Art.3. Se aprobă desfăşurarea pe articole a influenţelor rezultate din modificarea cheltuielilor înscrise în bugetul propriu al Consiliului judeţean Maramureş, pe anul 2006, ca urmare a rectificării şi a reaşezării bugetului, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
          Art.4. Se aprobă modificări în “Lista obiectivelor de investiţii” pentru bugetul propriu, conform anexei nr.2.
          Art.5. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial şi se comunică integral sau în extras:
 • Instituţiei prefectului judeţului Maramureş;
 • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş;
 • Direcţiei juridice, administraţie şi relaţii publice;
 • Direcţiei economico-financiare;
 • Direcţiei tehnice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 19 septembrie 2006.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI,
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 19.09.2006
Nr. 71

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.