ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei judeţene de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi

          Având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, raportul D.G.A.S.P.C. Maramureş, precum şi avizul comisiilor de specialitate;
          Având în vedere prevederile art.13 din OG nr. 14 / 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţinarea Autorităţii Naţinale pentru Persoane cu Handicap, astfel cum a fost modificată prin Ordonanţa nr. 51/ 2005;
          În temeiul prevederilor art. 109 alin. (1) literele b) şi m), alin. (2) al aceluiaşi articol, precum şi art. 109 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Evaluare a persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, conform anexei la prezenta hotărâre.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş;
  • Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap.

Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean din data de 23 februarie 2006 cu 26 de voturi „pentru” şi 8 voturi „abţineri”.

PREŞEDINTE,
Marinel Kovacs
Contrasemmnează
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 23 februarie 2005
Nr. 11

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.