Hotărârea nr. 137 din 27.08.2014

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
ROMÂNIA
Stema RO
HOTĂRÂRE
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico – financiare şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          Pe baza prevederilor Hotărârii Consiliului judeţean nr. 87/ 2014 privind stabilirea numărului de posturi şi a numărului maxim al posturilor de conducere din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi instituţiilor subordonate, cu modificările ulterioare;
          Ţinând cont de prevederile art.2 alin. (3) lit. c), art. 107 şi 111 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. 91 alin. (2) lit. c) şi 97 din Legea nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Se aprobă organigrama aparatului de specialitate al Consiliului judeţean ce cuprinde un număr total de 187 de posturi din care 143 de funcţii publice structurate în 18 funcţii publice de conducere şi 125 funcţii publice de execuţie, 44 posturi contractuale structurate în 4 posturi contractuale de conducere şi 37 posturi contractuale de execuţie şi 3 funcţii de demnitate publică, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
          Art.2. Se aprobă stabilirea ca funcţii publice a 4 posturi contractuale conforma tabelului privind modificarea calităţii posturilor anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Maramureş, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
          Art.4. Personalul încadrat pe posturile ocupate din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean se menţine pe posturile respective sau după caz se redistribuie şi se numeşte în noile funcţii în condiţiile legii.
          Art.5. În cursul anului 2014 posturile vacante vor fi ocupate pe baza aprobării ordonatorului principal de credite în limita cheltuielilor de personal aprobate prin buget şi a plafonului cheltuielilor de personal.
          Art.6. Persoanele care ocupă funcţii de conducere la data aprobării prezentei organigrame îşi vor păstra funcţiile, în condiţiile legii, dacă atribuţiunile avute nu se modifică mai mult de 50%. Posturile de conducere vacante precum şi cele a căror atribuţii se modifică în proporţie mai mare de 50% vor fi ocupate prin concurs organizat în condiţiile legii.
          Art.7. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Compartimentului resurse – umane.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 27 august 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 august 2014
Nr. 137

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.