JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
ROMÂNIA
Stema RO
HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Maramureş nr. 87/2014 privind stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean şi al instituţiilor subordonate

          Având în vedere Expunerea de motive a Președintelui Consiliului judeţean Maramureş;
          Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Consiliului județean nr.135/ 2014 privind încetarea activității și desființarea serviciului public „Centrul județean de informare turistică MARAMUREŞINFOTURISM ” precum şi avizele favorabile ale comisiei pentru activităţi economico – financiare şi ale comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1), lit. f) alin. (2) lit. c) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului județean nr. 87/2014 cuprinzând Lista posturilor stabilite pentru aparatul de specialitate și instituțiile subordonate se modifică după cum urmează: În coloana nr. 2 din rândul 1 numărul 180 se majorează la 187; Rândul 15 din anexă se elimină în întregime.
          Art.II. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean nr. 87/2014 va fi republicată cu modificările introduce prin prezenta hotărâre cât și prin Hotărârea Consiliului județean nr. 93/2014.
          Art.III. Organigrama și statul de funcții pentru aparatul de specialitate vor fi modificate în mod corespunzător începând cu 1 octombrie 2014.
          Art.IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcţiei economice și patrimoniu;
  • Compartimentului de resurse umane.

          Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară din 27 august 2014. Au fost prezenţi 32 din totalul de 35 membrii ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Zamfir Ciceu
Contrasemnează
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Dumitru Dumuţa
Baia Mare, 27 august 2014
Nr. 136

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.