JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind retragerea dreptului de administrare al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Maramureş asupra unui imobil, situat în Oraşul Şomcuta Mare, aparţinând domeniului public al Judeţului Maramureş

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Arhitect Șef nr. 2293/ 2019;
 • Adresa Serviciului de Ambulanţă Judeţean Maramureş nr. 6168/ 2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru sănătate, muncă şi solidaritate socială, familie şi asistenţă socială precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
 • art. 108 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • art. 869 din Codul civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182 alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă retragerea dreptului de administrare a Serviciului Județean de Ambulanţă Maramureş asupra imobilului, construcție si teren, situat în Orașul Șomcuta Mare, aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş, având datele de identificare cuprinse în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. În mod corespunzător se modifică anexa la Contractul de administrare nr. 1828/456/2003 încheiat între Consiliul Județean Maramureș şi Serviciul Județean de Ambulanţă Maramureş.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului – Județul Maramureş;
 • Direcţiei Arhitect Șef;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Serviciului Judeţean de Ambulanţă Maramureş.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 37
Baia Mare, 28 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 7 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.