JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea unor hotărâri ale Consiliului Judeţean Maramureş referitoare la exproprierea unor terenuri adiacente DJ 108 A, situate pe traseul aferent proiectului „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Maramureș;
  • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu nr. 2172/2020;
  • Adresele nr. 10306/11.09.2019 și nr. 14204/12.11.2019;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
  • art. 32 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 287, lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art. I. (1) Se aprobă completarea anexei nr. 2 prevăzută la art. 3 din Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 58/2017 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale: Oarţa de Jos, Băseşti, Ariniș, Sălsig, Gârdani, Fărcaşa, Ardusat, Satulung, Şomcuta Mare, Remetea Chioarului, Coaş, Copalnic Mănăştur şi Şişeşti, în sensul că la U.A.T. Fărcaşa, la nr. crt. 13, după rândul nr. 15 se introduce un rând suplimentar având următorul cuprins:

147 Laza Viorel Baia Mare, Str. Valea Roșie, nr. 115 Titlu de proprietate nr. 493/3/41 din 5.09.2002 1 33,38 lei/m2 4907 lei
   
          (2) În mod corespunzător se modifică suprafața expropriată şi valoarea de piaţă totală, din Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 58/2017.
          Art.II. (1) Se aprobă radierea rândului nr. 3, de la nr. crt. 13, U.A.T. Fărcaşa din anexa prevăzută la art. 1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 69/2017 privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor domeniul privat a al unităților administrativ - teritoriale care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale: Oarţa de Jos, Băseşti, Ariniş, Sălsig, Gârdani, Fărcaşa, Ardusat, Satulung, Şomcuta Mare, Remetea Chioarului, Coaş, Copalnic Mănăștur şi Şişeşti.
          (2) În mod corespunzător se modifică suprafața expropriată și valoarea de piață totală din Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 69/2017.
          Art.III. Se aprobă modificarea în mod corespunzător a tuturor hotărârilor Consiliului Județean Maramureș adoptate în baza hotărârilor menționate la art. I și II, privind lucrarea de utilitate publică de interes județean „Reabilitare Drumul Nordului – Maramureș, etapa I”.
          Art.IV. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial local Maramureş şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 38
Baia Mare, 28 februarie 2020

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 24 voturi „pentru” şi 7 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 28 februarie 2020. Au fost prezenţi 31 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.