Hotărârea nr. 253 din 29.10.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Județului Maramureş la organizarea evenimentului GALA PREMIILOR „COMUNĂ DIN MARAMUREŞ - COMUNĂ ÎNFLORITOARE”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Publice;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Raportul de specialitate al Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Adresa nr. 8133/02.08.2019 a Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România, prin care se solicită participarea Consiliului Județean Maramureș la organizarea evenimentului GALA PREMIILOR „COMUNĂ DIN MARAMUREȘ - COMUNĂ ÎNFLORITOARE”;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală precum şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), alin. (7), lit. a), art. 182, alin. (1) precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. (1) Se aprobă participarea Județului Maramureș la organizarea evenimentului GALA PREMIILOR „COMUNĂ DIN MARAMUREȘ - COMUNĂ ÎNFLORITOARE”.
          (2) Se aprobă finanțarea cheltuielilor în limita sumei de 70 mii lei, necesare pentru participarea la organizarea evenimentului prevăzut la alin. (1) din bugetul propriu al Județului Maramureș.
          Art.2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare între Județul Maramureș prin Consiliul Județean Maramureș și Filiala Județeană Maramureș a Asociației Comunelor din România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al județului și se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Serviciului Relaţii Publice;
 • Filialei Județene Maramureș a Asociației Comunelor din România.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 253 
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru” şi 8 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.