Hotărârea nr. 242 din 29.10.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea Județului Maramureș la cofinanțarea obiectivului de investiții „Reabilitarea drumului județean DJ 109F, Limită județ Sălaj – Târgu Lăpuș (DN18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ 171)”

          Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice şi Investiţii nr. 12596/2019;
  • Raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Patrimoniu nr.12908/2019;
  • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor:
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.U.G. nr. 28/2013 privind aprobarea Programului național de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. f), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea Județului Maramureș, prin Consiliul Județean Maramureș, la cofinanțarea obiectivului de investiții „Reabilitarea drumului județean DJ 109F, Limită județ Sălaj – Târgu Lăpuș (DN18B) – Dămăcușeni – Rogoz (DJ 171)”, cu suma de 3.342.691,54 lei inclusiv tva, reprezentând contribuția solicitantului la cheltuielile neeligibile.
          Art.2. Se aprobă participarea Județului Maramureș, prin Consiliului Județean Maramureș, la cheltuielile eligibile în valoare de 37.282.210,11 lei cu tva care depășesc valoarea alocată prin contractul nr.15114/09.09.2015 finanțat din bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Programul național de dezvoltare locală pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea drumului județean DJ 109F, Limită județ Sălaj – Târgu Lăpuș (DN18B) – Dămăcuşeni – Rogoz (DJ 171)”, conform devizului general actualizat aprobat al investiţiei.
          Art.3. La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr.61/4.04.2017 respectiv Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureș nr. 269/27.11.2018 își încetează valabilitatea.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Tehnice și Investiții;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 242
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 de voturi „pentru” şi 2 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.