JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind participarea judetului Maramureş la realizarea proiectului „Dor de România - Maramureșul şi Diaspora”

          Având în vedere:
 • Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş;
 • Raportul de specialitate al Serviciului Relaţii Publice – Biroul Relaţii Internaţionale;
 • Raportul de specialitate al Direcției Economice și Patrimoniu;
 • aprobarea de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni a finanţării în parte a proiectului „Dor de România - Maramureșul și Diaspora”, depus cu nr. D2/1912/12.09.2019;
 • avizele favorabile ale Comisiei pentru buget – finanţe, Comisiei pentru strategii, proiecte de dezvoltare şi relaţii internaţionale şi ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În temeiul prevederilor art. 173, alin. (1), lit. e), alin. (7) lit. a), art. 182, alin. (1) şi ale art. 196, alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă participarea Judetului Maramureş la realizarea proiectului „Dor de România - Maramureșul şi Diaspora”, în parteneriat cu: Ansamblul Folcloric Naţional „Transilvania”, Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș și Muzeul Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș, pentru care s-a primit finanțarea de 72.312 lei din partea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.
          Art.2. Se aprobă încheierea unui Acord de cooperare între Județul Maramureș prin Consiliul judeţean și instituțiile de cultură menționate la art.1 pentru participarea Judetului Maramureş la realizarea proiectului „Dor de România - Maramureșul şi Diaspora”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.3. Se aprobă cofinanțarea proiectului prevăzut la art. 1 cu suma de 55.600 lei, sumă ce va fi asigurată din bugetul propriu al județului Maramureș, pe anul 2019.
          Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
 • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
 • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
 • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
 • Serviciului Relații Publice – Biroul Relații Internaționale;
 • Ansamblului Folcloric Naţional „Transilvania”;
 • Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” Baia Mare;
 • Centrului Judeţean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale „Liviu Borlan” Maramureş;
 • Muzeului Județean de Etnografie și Artă Populară Maramureș.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 241
Baia Mare, 29 octombrie 2019

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 29 de voturi „pentru” şi 4 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 29 octombrie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.