JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO 2018
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
privind neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului situat în Municipiul Baia Mare, Piaţa Libertăţii, nr.10, et.1, ap.2

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice şi Patrimoniu, răspunsul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale - Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş nr. 845/23.05.2019 precum şi înştiinţarea privind intenţia de vânzare a imobilului înregistrată la Consiliul judeţean cu nr. 5378/4.06.2019;
          Ţinând cont de avizele favorabile ale Comisiei pentru buget finanțe, Comisiei pentru economie, agricultură şi dezvoltare rurală, Comisiei de urbanism, amenajarea teritoriului şi protecţia mediului precum și ale Comisiei juridice şi de disciplină;
          În baza prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), lit. f), art. 97, alin. (1) şi ale art. 123, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă neexercitarea de către Judeţul Maramureş a dreptului de preemţiune asupra imobilului monument istoric cunoscut sub numele de Casă, în suprafaţă utilă de 335,9 mp, (respectiv suprafaţa etajului + suprafaţa balcoanelor = 359,55 mp), cu terenul aferent, conform C.F. nr. 102789-C1-U2 Baia Mare, nr. cadastral 102789-C1-U2 (nr. C.F. vechi 7/E, nr. topo vechi 819/2-Etaj+balcoane); înscris în Lista Monumentelor Istorice cod LMI 2015: MM-II-m-B-04455, situat în Baia Mare, Piaţa Libertăţii, nr.10, et.1, ap.2, indiferent de oferta de vânzare.
          Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Economice şi Patrimoniu;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Primăriei Municipiului Baia Mare;
  • Direcţiei Judeţene pentru Cultură Maramureş;
  • D-nei Mărieş Alexandra, comuna Satulung, loc. Fersig, nr.117, judeţul Maramureş.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 30 voturi „pentru” şi 3 neparticipări la vot în şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 26 iunie 2019. Au fost prezenţi 33 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 26 iunie 2019
Nr. 140

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.