JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Maramureş în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul de specialitate al Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor şi avizul favorabil al comisiei juridice şi de disciplină, În temeiul prevederilor art. XVI, cartea II, titlul I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, art. 91 alin.(5), lit.a), pct.11, precum şi cele ale art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. începând cu data de 1 ianuarie 2009, se aprobă schimbarea denumirii Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Maramureş în Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Maramureş. Art.2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor; - Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor Maramureş; - Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; - Trezoreriei Judeţului Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Compartimentului de pregătirea şedinţelor şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 12 decembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 12 decembrie 2008 Nr. 207

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.