JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN ROMÂNIA HOTĂRÂRE pentru aprobarea repartizării pe unităţi administrativ teritoriale a unor sume din cota de 20% calculată din cotele şi sumele defalcate din unele venituri ale statului pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură ce necesită cofinanţare locală pe anul 2008 Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei economice precum şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, Având în vedere art.33 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, În baza art. 91 alin. (3) litera a) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul adresei Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Maramureş nr.26924/10.12.2004; Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a sumei de 640 mii lei pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură ce necesită cofinanţare locală, reprezentând cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică integral sau în extras: • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; • Direcţiei generale a finanţelor publice Maramureş; • Direcţiei tehnice; • Direcţiei economice; • Direcţiei de dezvoltare regională; • Compartimentului de pregătire a şedintelor şi relaţii cu consilierii; • Partenerilor interesaţi. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 31 voturi “pentru ” şi o abţinere în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 12 decembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 12 decembrie 2008 Nr.206

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.