JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea majorării tarifului lunar pentru un agent public de pază la Serviciul Judeţean de Pază Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Nota de fundamentare nr.853/2008 a Serviciului Judeţean de Pază Maramureş şi avizul favorabil al comisiei pentru activităţi economico-financiare, Văzând prevederile Hotărârii Guvernului nr.1051/2008 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, În temeiul prevederilor art.91 alin.(5) punctul 7 şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă majorarea tarifului lunar pentru un agent public de pază de la 1.368 lei la 1.458 lei, începând cu data de 1.10.2008, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă majorarea tarifului lunar pentru un agent public de pază de la 1.458 lei la 1.653 lei, începând cu data de 01.01.2009, conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art.3. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei Economice; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Serviciului Judeţean de Pază Maramureş. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de voturi în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 28 noiembrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 noiembrie 2008 Nr.187

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.