JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN ROMÂNIA HOTĂRÂRE pentru aprobarea încheierii unui contract de colaborare pentru implementarea proiectului de închidere a Centrului de plasament pentru copii şcolari cu deficienţe Baia Mare şi a Centrului de plasament pentru copii şcolarii Ocna Şugatag Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia a Copilului Maramureş şi avizul favorabil al comisiei pentru asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului, Având în vedere proiectul contractului de colaborare pentru inchiderea Centrului de plasament pentru copii şcolari cu deficienţe Baia Mare şi a Centrului de plasament pentru copii şcolari Ocna Şugatag, ce se încheie între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi protecţia a Copilului Maramureş şi Fundaţia „Hope and Home for children - Romania” la data de 23 iulie 2008, În baza prevederilor art. 105 şi 107 din Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1434/ 2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului, În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. b), alin. (5) lit. a) pct. 1 şi 2 ale Legii nr. 215/ 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă închierea unui contract de colaborare pentru implementarea proiectului de închidere a Centrului de plasament pentru copii şcolari cu deficienţe Baia Mare şi a Centrului de plasament pentru copii şcolari Ocna Şugatag din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. Art.2. Se mandatează directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş să semneze în numele direcţiei, contractul de colaborare şi să asigure ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin direcţiei din contractul încheiat. Art. 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul oficial al judeţului Maramureş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică locală; - Direcţiei economice; - Compartimentul pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 28 octombrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 octombrie 2008 Nr. 182

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.