JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN R O M Â N I A HOTĂRÂRE privind aprobarea „Modificării programului de transport pentru reţeaua de trasee judeţene prin supli-mentarea numărului de curse, modificarea orarului şi eliminare staţii pe perioada 2008-2011” Având în vedere prevederile art. 4 litera c) din Ordinul nr. 353/2007, pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, referatul Direcţiei Tehnice, Expunerea de moti-ve a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş precum şi avizul favorabil al comisiei de amenajarea terito-riului şi urbanism, În baza art. 91 alin. (1) lit. f) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă „Modificarea programul de transport pentru reţeaua de trasee judeţene, prin suplimentarea numărului de curse, modificarea orarului şi eliminare staţii pe perioada 2008-2011 ”, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei Tehnice; - Compartimentului de pregătire a şedinţelor şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 28 octombrie 2008. PREŞEDINTE, Mircea Man Contrasemnează SECRETAR AL JU-DEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 28 octombrie 2008 Nr. 181

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.