ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Referatul Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş nr. 532/2008 precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate; În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) lit. c) şi art. 97 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art. 1. (1) Se aprobă modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş începând cu data de 1 iunie 2008, conform anexelor la prezenta hotărâre. (2) Modificarea organigramei şi a statului de funcţii se face cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute pe acest an în bugetul instituţiei. Art. 2. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului -judeţul Maramureş; - Muzeului judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş; - Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică; - Direcţiei economice, - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Compartimentului resurse umane. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI, Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 99

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.