ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării denumirii Comisiei de expertizare medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureş şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate, În baza art. 13 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa nr. 14 din 2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Ţinând cont de prevederile Hotǎrârii de Guvern numǎrul 430 din 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. In temeiul prevederilor art. 91 alin.(2) lit. b) , alin (5) lit.a) punctele 1 şi 2, art. 97 ale Legii nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată, Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE : Art.1. Se aprobă modificarea denumirii Comisiei de expertizare medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi în Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Maramureş, cu menţinerea componenţa comisiei, după cum urmează : - Popiel Gabriela Medic specialist în expertiză medicală Preşedinte - Szentgyorgy Şandor Psiholg Membru - Tiut Luminiţa Medic- Medicina Familiei Membru - Chereji Antonia Asistent Social Membru - Pop Rodica Reprezentant ONG «Kelsen» Membru Art.2 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap; Art.3. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap este parte integrantǎ şi constituie anexǎ la prezenta hotărâre; Art.4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică : - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Membrilor Comisiei. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 98

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.