ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind închiderea Centrului de Plasament pentru Copii Şcolari Vişeu de Sus retragerea din administraţie şi stabilirea destinaţiei unor imobile retrase din administrarea D.G.A.S.P.C. Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, precum şi avizul favorabil al comisiilor de specialitate; În baza art. 104, 110 şi 138 ale Legii nr. 272 din 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 1434 din 2 septembrie 2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, În temeiul prevederilor art. 91 alin.(2) lit. b), alin. (5) lit.a) punctele 1 si 2, art. 97 ale Legii nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă închiderea Centrului de Plasament pentru Copii Şcolari Vişeu de Sus din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş începând cu data de 01.06.2008. Art. 2. (1) Patrimoniul Centrului de Plasament pentru copii şcolari Vişeu de Sus care îşi încetează activitatea, va fi inventariat în termen de 30 de zile de la emiterea prezentei hotărâri în vederea individualizării şi valorificării acestuia. (2) Imobilele clădire şi teren în care a funcţionat Centrul de Plasament pentru Copii Şcolari Vişeu de Sus, se retrag din administrarea Direcţiei Generale de Sistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Maramureş începând cu data de 1 iulie 2008, urmând a primi destinaţia ce va fi stabilită ulterior prin hotărâre a Consiliului judeţean. (3) Imobilul situat în Baia Mare, str. Dragoş Vodă nr. 9 retras din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului va fi destinat soluţionării necesarului de spaţii pentru învăţământul special. Spaţiile rămase disponibile după satisfacerea nevoilor învăţământului special vor fi date în folosinţă gratuită, în condiţiile legii, Comunităţii Regionale a Maramureşului şi Sătmarului a cultului penticostal pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare a claselor de liceu cu profil teoilogic constituie în cadrul Grupului Şcolar de Industrie Uşoară Baia Mare. Art. 3 Personalul Centrului de Plasament pentru copii şcolari Vişeu de Sus se transferă în interes de serviciu în noile locaţii conform pregătirii profesionale. Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică : - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 97

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.