ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea preluării pe bază de contract de comodat de la Fundaţia Hope and Homes for Children România a unui imobil cu destinaţia de casă de tip familial pentru copii în oraşul Vişeu de Sus Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate, În baza prevederilor Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, În temeiul prevederilor art. 91 alin.(2) lit. b), alin. (5) lit.a) punctele 1şi 2, si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă preluarea pe bază de contract de comodat a unui imobil cu destinaţia de casă de tip familial pentru copii, imobil situat în oraşul Vişeu de Sus, str. Cerbului nr.78, judeţul Maramureş, contract de comodat încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş şi Fundaţia Hope and Homes for Children România. Art.2 Contractul de comodat are ca obiect folosirea de către D.G.A.S.P.C. Maramureş a imobilului pentru activităţi de protecţie a copilului. Art.3 Contractul de comodat este parte integrantă şi constituie anexǎ a prezentei hotărâri. Art.4 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică : - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş; - Direcţiei Generale de Asistenţǎ Socialǎ şi Protecţie a Copilului Maramureş; - Fundaţia Hope and Homes for Children România; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Direcţiei de Patrimoniu şi Logistică. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE Marinel Kovacs Contrasemnează SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr. 95

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.