ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei Judeţene pentru Protecţia Copilului şi a Persoanelor cu Handicap Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Maramureş, Referatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate, În baza Hotărârii Guvernului nr. 1175 din 2005 privind Strategia Naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap pentru perioada 2006-2013, Ţinân cont de prevederile art. 8 alin. (3) lit d) ale Hotărârii Guvernului României nr. 1434 din 2 septembrie 2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, In temeiul prevederilor art. 91 alin.(3) lit. d), alin. (5) lit.a) punctele 1 si 2 şi ale art. 97 ale Legii nr. 215 din 2001 a administraţiei publice locale, republicată, Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art.1. Se aprobă Strategia Judeţeană pentru Protecţia Copilului şi a Persoanelor cu Handicap Art.2. Strategia Judeţeană pentru Protecţia Copilului şi a Persoanelor cu Handicap este parte integrantǎ şi constituie anexǎ a prezentei hotărâri; Art.3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului şi se comunică : - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş ; - Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Maramureş; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din 27 mai 2008. PREŞEDINTE Marinel Kovacs Contrasemneză SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 27 mai 2008 Nr.94

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.