ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea avizelor unice emise de Comisia tehnică judeţeană de amenajare a teritoriului şi de urbanism Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliul judeţean Maramureş, Referatul Direcţiei planificare teritorială, urbanism, precum şi avizul favorabil al comisiei de specialitate; Având în vedere prevederile art. 37 alin.(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 91 alin. (1) lit. f), şi a art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, Consiliul Judeţean Maramureş adoptă prezenta HOTĂRÂRE: Art.1. Se aprobă avizele unice emise de Comisia tehnică de amenajere a teritoriului şi de urbanism pentru documentaţia: PUZ FABRICA PROFILE EXTRUDATE DIN ALUMINIU PENTRU INDUSTRIA AERONAUTICĂ în localitatea Dumbrăviţa, com. Dumbrăviţa, proiect nr. 12/2008 executat de S.C.”AEDILIS PROIECT”S.R.L din Baia Mare, beneficiar: S.C. „UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE” S.R.L din Baia Mare; PUZ ZONĂ INDUSTRIALĂ (PRELUCRAREA LEMNULUI), în localitatea Berbeşti, comuna Giuleşti zona DN18 proiect nr. 113/04.2008 executat de S.C.”OSTINATO IMPEX”S.R.L din Sighetu Marmaţiei, str. Al. Ivasiuc nr. 5, beneficiar: S.C.”VÎRSTEANA SERV”S.R.L din Sighetu Marmaţiei;. Art.2. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al judeţului Maramureş şi se comunică: - Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş, - Direcţiei juridice şi administraţie publică, - Direcţiei planificare teritorială, urbanism, - Primăriei comunei Dumbrăviţa, - Primăriei comunei Giuleşti. Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETARUL AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr.80

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.