ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ CONSILIUL JUDEŢEAN HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor spaţii aparţinând domeniului public al judeţului Maramureş Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei de patrimoniu şi logistică, adresa nr. 1180/2008 a Spitalului judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare precum şi avizele favorabile ale comisiilor de specialitate; În conformitate cu prevederile art. 14, al. (1) şi al. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; În baza art. 91 alin. (1), lit. f), art. 97 alin. (1) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată; Consiliul judeţean Maramureş, adoptă prezenta: HOTĂRÂRE : Art.1. Se aprobă închirierea în condiţiile legii, a unui spaţiu (aproximativ 700 mp) disponibil la parterul Policlinicii nr. 2, str. Progresului nr. 17, aflat în administrarea Spitalului judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare, pentru înfiinţarea unui centru de dializă. Art.2. Contractul de închiriere se încheie de către Spitalul judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare în a cărui administrare se află spaţiul respectiv. Art.3. Cota parte de 50% din valoarea chiriei va fi virată Consiliului judeţean Maramureş. Art.4. Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică: - Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş; - Direcţiei de patrimoniu şi logistică; - Direcţiei economice; - Direcţiei tehnice; - Direcţiei juridice şi administraţie publică; - Compartimentului pregătire şedinţe şi relaţii cu consilierii; - Spitalului judeţean de urgenţă “Dr. Constantin Opriş” Baia Mare Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Maramureş din data de 30 aprilie 2008. PREŞEDINTE, Marinel Kovacs Contrasemnează, SECRETAR AL JUDEŢULUI Dumitru Dumuţa Baia Mare, 30 aprilie 2008 Nr. 70

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.