Hotărârea nr. 294 din 07.12.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
Stema RO
ROMÂNIA

HOTĂRÂRE
de modificare și completare a Hotărârii Consiliului Județean Maramureș nr. 191/2015

          Având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Maramureş, Raportul Direcţiei Economice și Patrimoniu, Adresa nr. 16925 din 06.12.2018 a Aeroclubului României şi avizul favorabil al Comisiei pentru buget – finanţe;
          Luând în considerare dispozițiile Hotărârii Guvernului României nr. 567/1991 privind organizarea funcționarea Aeroclubului României – Republicată – cu modificările și completările ulterioare;
          În baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
          În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. f) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul Judeţean Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Maramureș nr. 191//2015 privind solicitarea trecerii unui imobil - teren din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor - Aeroclubul României în domeniul public al Județului Maramureș și administrarea Aeroportului Internațional Baia Mare, se modifică și se completează după cum urmează:
          1. După articolul 1 se introduce un nou articol 1¹ cu următorul conținut:
          1¹. „(1) Imobilul – teren a cărui trecere din domeniul public al statului în domeniul public al județului are destinația exclusivă pentru realizarea împrejmuirii de securitate perimetrală și drum perimetral al Aeroportului Internațional Baia Mare ( Maramureș).
          (2) Județul Maramureș, prin Consiliul județean, se obligă să nu treacă imobilul solicitat din domeniul public al județului în domeniul privat și să nu schimbe destinația acestuia.”
          Art.II . Hotărârea se publică în Monitorul oficial al judeţului şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - Judeţul Maramureş;
  • Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică;
  • Direcţiei Economice și Patrimoniu;
  • Aeroportului Internațional Maramureș;
  • Aeroclubului României.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi în şedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Maramureş din 7 decembrie 2018. Au fost prezenţi 27 din totalul de 35 membri ai consiliului judeţean.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Contrasemnează,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Baia Mare, 7 decembrie 2018
Nr. 294

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.