S-a aprobat "Ghidul solicitantului" pentru proiectele culturale

05 Mai 2019 1630
În cadrul ultimei ședințe a Consiliului Județean Maramureș, aleșii județeni au aprobat ”Ghidul solicitantului pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județului a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale”. Județul Maramureș prin Consiliul Județean, acordă finanțări nerambursabile pentru programe, proiecte și acțiuni culturale, finanțarea proiectelor aprobate făcându-se în baza unui contract încheiat între Consiliul Județean Maramureș și beneficiarul finanțării, în urma aplicării procedurii selecție publice de proiecte.
Scopul programului este dezvoltarea activităților culturale în județul Maramureș, iar ghidul urmărește stabilirea principiilor, a cadrului general și căile de atac ale actului sau deciziilor autorității finanțatoare care aplică procedura de atribuire contractelor de finanțare nerambursabilă acordate din bugetul județului Maramureș. Obiectivul general al programului este dezvoltarea și valorificarea potențialului cultural al județului Maramureș, prin satisfacerea interesului cultural la nivel local, județean, euroregional, național sau de reprezentare internațională. Totodată, se dorește stimularea implicării organizațiilor neguvernamentale în realizarea de acțiuni culturale, dar și stimularea participării cetățenilor la viața culturală, prin diversificarea ofertei culturale.

Beneficiarii direcți ai programului sunt persoanele juridice constituite conform legii, ce desfășoară activități culturale în județul Maramureș, așezămintele culturale și persoanele juridice de drept public finanțate integral sau parțial de la bugetul de stat sau bugetul local, cu excepția celor care funcționează în subordinea Consiliului Județean Maramureș. Beneficiarii indirecți ai Programului sunt participanții la activitățile culturale. Se pot depune proiecte vizând conservarea patrimoniului cultural tradițional și promovarea moștenirii culturale locale sau proiecte culturale care valorifică potențialul creator al județului, talentul, aptitudinile, precum și capacitatea intelectuală a locuitorilor.

Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finanțare nerambursabilă, solicitantul trebuie să fie persoană juridică de drept public ori privat, fără scop patrimonial, care depune o ofertă culturală. Regimul juridic instituit prin această lege pentru finanțările nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de intervenție în caz de calamitate și de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate și nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale. Finanțările nerambursabile nu se acordă pentru activități generatoare de profit și nici pentru activități privind protecția informațiilor clasificate. Atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă se va face exclusiv pe baza selecției publice de proiecte, procedură ce permite atribuirea unui contract de finanțare nerambursabilă din fonduri publice, prin selectarea acestuia de către o comisie cu respectarea principiilor prevăzute la procedura de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă. Consiliul Județean Maramureș acordă finanțare nerambursabilă în limita a 90% din valoarea totală a proiectului, iar cofinanțarea proiectelor de către beneficiar trebuie să fie de minimum 10% din valoarea totală. Un solicitant de finanțare nerambursabilă va putea depune sau contracta maxim două proiecte cu tematică încadrată în obiective specifice diferite.

Biroul de presă al Consiliului Județean Maramureș
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.