ANUNŢ erată privind modificarea calendarului selecției pentru funcția de Coordonator al Comitetului de organizare UNESCO (COU) constituit pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial, ...

09 Ianuarie 2023 105
Consiliul Județean Maramureș
Nr. 40 / 03.01.2023

ANUNŢ
erată privind modificarea calendarului selecției pentru funcția de Coordonator al Comitetului de organizare UNESCO (COU) constituit pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial, ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș

Ținând cont de:
  • Anunțul nr. 28921/12.12.2022 privind organizarea selecției pentru funcția de Coordonator al Comitetului de organizare UNESCO (COU) constituit pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial, ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș;
  • Hotărârea de Guvern nr. 1555/28.12.2022 privind stabilirea zilelor lucrătoare pentru care se acordă zile libere, altele decât zilele de sărbătoare legală, pentru anul 2023;

este necesară modificarea calendarului selecției în vederea ocupării funcției de Coordonator al Comitetului de organizare UNESCO (COU) constituit pentru monumentele istorice din județul Maramureș, înscrise în Lista patrimoniului mondial, ca parte a bunului serial Biserici de lemn din Maramureș, după cum urmează:

la punctul ”2. Concursul va consta în 2 etape succesive:” se vor modifica datele calendaristice astfel:

În loc de:
          d. Interviu: 23.01.2023, ora 10.00;
          e. Aducerea la cunoștință a rezultatului celei de a doua etape și afișarea acestuia: 25.01.2023;
          f. Candidații nemulțumiți pot depune contestații, în termen de 3 zile lucrătoare (30.01.2023) de la data aducerii la cunoștința candidaților a rezultatului concursului, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Serviciul Cadastru Administrare Bunuri și Patrimoniu;
          g. Soluționarea contestațiilor: două zile lucrătoare (01.02.2023);
          h. În termen de 24 ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, prin grija autorității, rezultatul final al concursului este adus la cunoștința publică prin afișaj la sediul autorității, precum și pe pagina de internet a autorității.

Se va corecta:
          d. Interviu: 25.01.2023, ora 10.00;
          e. Aducerea la cunoștință a rezultatului celei de a doua etape și afișarea acestuia: 26.01.2023;
          f. Candidații nemulțumiți pot depune contestații, în termen de 3 zile lucrătoare (31.01.2023) de la data aducerii la cunoștința candidaților a rezultatului concursului, asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului, la Serviciul Cadastru Administrare Bunuri și Patrimoniu;
          g. Soluționarea contestațiilor: două zile lucrătoare (02.02.2023);
          h. În termen de 24 ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, prin grija autorității, rezultatul final al concursului este adus la cunoștința publică prin afișaj la sediul autorității, precum și pe pagina de internet a autorității.

PREŞEDINTE
Ionel - Ovidiu BOGDAN

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.