Anunț de participare la licitația publică privind vânzarea unui teren în suprafață de 126.930 mp situat în localitatea Baia Sprie, jud. Maramureș, înscris în CF 59765 Baia Sprie, nr. cadastral 59765, aparținând domeniului privat al Jud. Maramureș

26 Octombrie 2023 57
1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact: Județul Maramureș, Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 46, județul Maramureș, telefon 0262/212.110, fax 0262/213.945, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: teren parțial intravilan situat în localitatea Baia Sprie, județul Maramureș, în suprafață de 126.930 mp, înscris în C.F. nr. 59765 Baia Sprie, nr. cadastral 59765, teren aparținând domeniului privat al Județului Maramureș, conform Caietului de sarcini aprobat prin H.C.J. Maramureș nr. 345/21.09.2023 și O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: se poate descărca gratuit de pe site-ul oficial www.cjmaramures.ro la rubrica Activitate – Comunicare – Anunțuri.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: Județul Maramureș, Direcția Arhitect Șef, Serviciul cadastru, administrare bunuri și patrimoniu, tel.: +40 262/214.659.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.11.2023, ora 14:00.

4. Informații privind ofertele: conform documentației de atribuire.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 15.11.2023, ora 14:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Județului Maramureș, cu sediul în municipiul Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46, județul Maramureș.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 16.11.2023, ora 12:00, Județul Maramureș, municipiul Baia Mare, str. Gh. Șincai, nr. 46, județul Maramureș, sala Bogdan Vodă.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția Contencios Administrativ a Tribunalului Maramureș, municipiul Baia Mare, Palatul Justiţiei, Bd. Republicii nr. 2A, județul Maramureș, tel.: 0262-218235 – 40, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 25.10.2023.

Președinte,
Ionel Ovidiu Bogdan

Link-uri rapide

Informaţii utile


Proiectul REDUCES

MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.