Dispoziţia nr. 896 din 05.12.2017

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind delegarea unor atribuţii domnului vicepreşedinte Moldovan George Dumitru

          Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Judeţean Maramureș Nr.225/31 octombrie 2017 privind alegerea domnului Moldovan George Dumitru în funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Maramureș;
          În temeiul dispozițiilor art. 104 alin. (7) precum şi ale art. 106 din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
          Preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. (1) Se delegă domnului vicepreşedinte Moldovan George Dumitru unele atribuții ale preşedintelui consiliului județean, după cum urmează:
  • coordonează şi controlează activitățile privind stabilirea și actualizarea periodică a traseelor și programelor de transport în funcție de necesitățile de deplasare ale populației și în corelare cu transportul public județean de persoane prin curse regulate;
  • coordonează şi controlează activitățile privind acordarea licențelor operatorilor de transport pentru realizarea de către aceștia a serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale;
  • coordonează și controlează activitățile de evaluare și actualizare a fluxurilor de transport în funcție de nevoile de transport ale populației și de stabilire a graficului de circulație;
  • aprobă, în termenul legal, admiterea sau respingerea recepției și semnează procesele verbale de recepție parțială, procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv recepțiile finale întocmite de către comisiile de recepție;
          (2) In exercitarea atribuţiilor delegate conform alin. 1), domnul Moldovan George Dumitru va semna toate documentele întocmite la nivelul compartimentelor de specialitate cu ocazia desfășurării activităților specifice.
          Art.2. Dispoziţia se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Domnului vicepreşedinte Moldovan George Dumitru
  • Direcţiilor, serviciilor și compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Maramureș;

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer Zetea
Avizat pentru legalitate
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica Todoran
Nr. 896
Baia Mare, 05 decembrie 2017

Link-uri rapide

Informaţii utile

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

CBC Parliament – Parlamentul Cooperării Transfrontaliere

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.