Dispoziţia nr. 84 din 15.02.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind aprobarea Politicii de confidențialitate și a Regulamentului Intern privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

          În conformitate cu prevederile: Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor;
          Legii 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
          În temeiul prevederilor art.104 alin. (1), lit. f și ale art.106 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
          Președintele Consiliului Județean Maramureș emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se aprobă Politica de confidențialitate privind protecția datelor cu caracter personal conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
          Art.2. Se aprobă Regulamentul Intern privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
          Art.3. Dispoziţia se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş; 
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Prin postare pe site-ul CJMM.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 84
Data: 15.02.2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.