Dispoziţia nr. 627 din 27.12.2018

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind stabilirea procedurii de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de drepturi de natură salarială, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului județean Maramureș și a instituțiilor și serviciilor din subordinea acestuia

          Având în vedere Referatul Biroului resurse umane nr. 529/10.12.2018
          În conformitate prevederile art. 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completerea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
          În temeiul prevederilor art. 104 alin. (1) lit. c) şi f) și ale art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Se aprobă procedura de efectuare a plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea de drepturi de natură salarială, devenite executorii în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018 pentru personalul aparatului de specialitate al Consiliului județean Maramureș și a instituțiilor și serviciilor din subordinea acestuia, cuprins în anexa la prezenta hotărâre.
          Art.2. Dispoziţia se aduce la cunoștință publică și se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Direcției economice și patrimoniu;
  • Biroului resurse umane
  • Instituțiilor și serviciilor publice din subordinea Consiliului județean Maramureș.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Avizat pentru legalitate,
SECRETAR AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 627
Data 27.12.2018

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.
Powered by Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.