Dispoziţia nr. 619 din 23.12.2019

JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020

          Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 970/20 decembrie 2019 privind stabilirea zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 ca zile libere;
          În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Recuperarea timpului de lucru aferent zilelor de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020 declarate ca zile libere, se va face prin prelungirea programului de lucru cu 1 oră și 30 de minute pe zi în perioada 13 ianuarie – 22 ianuarie 2020, după următorul program:
  • De luni până joi de la ora 7.00 la ora 17.00
  • Vineri 17 ianuarie 2020 de la ora 7.00 la ora 14.30.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se comunică:
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Personalului instituţiei;
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Aurica TODORAN
Nr. 619 
Data: 23 dec. 2019

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.