JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE
Stema RO
ROMÂNIA

DISPOZITIE
privind stabilirea măsurilor de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 2 decembrie 2016

          Având în vedere prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 871/23 noiembrie 2016 privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă; În temeiul prevederilor art. 104 alin. (2) lit. f) şi art. 106 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE:

          Art.1. Recuperarea timpului de lucru aferent zilei de 2 decembrie 2016, declarată ca zi liberă, se va face astfel:
  • în zilele de 13, 14 şi 15 decembrie 2016 programul de lucru va fi de la ora 7,00 la 17,00;
  • în data de 16 decembrie 2016 programul de lucru va fi de la ora 7,00 la ora 14,30.

          Art.2. Dispoziţia se comunică:
  • Instituţiei Prefectului – judeţul Maramureş;
  • Direcţiei juridice şi administraţie publică;
  • Biroului resurse umane;
  • Personalului instituţiei.

PREŞEDINTE,
Gabriel Valer ZETEA
Avizat pentru legalitate, 
pentru SECRETAR AL JUDEŢULUI
Ioan Dragoş – director executiv
Nr. 604
Data: 12.12.2016

Link-uri rapide

Informaţii utile

MaraQuality

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

site vechi site vechi
© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.