Dispoziţia nr. 591 din 07.09.2023

JUDEȚUL MARAMUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREŞEDINTE
Stema RO 2018
ROMÂNIA

DISPOZIŢIE
privind aprobarea virărilor de credite bugetare pentru bugetul județului pe anul 2023

          Având în vedere Nota de fundamentare privind virările de credite bugetare nr. 21613/06.09.2023;
          Potrivit art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
          In temeiul dispoziţiilor art. 196 alin (1) lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
          Preşedintele Consiliului judeţean Maramureş emite prezenta

DISPOZIŢIE

          Art.1. Se aprobă virări de credite bugetare în cadrul acelorași capitole ale bugetului judeţului pe anul 2023, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.
          Art.2. Prezenta dispoziţie se publică în Monitorul oficial local Maramureș şi se comunică:
  • Instituţiei Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Administrației județene a finanţelor publice Maramureş;
  • Direcției juridice;
  • Direcţiei economice.

PREŞEDINTE,
Ionel Ovidiu Bogdan
Contrasemnează, 
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurica Todoran
Nr. 591
Data: 07.09.2023

Link-uri rapide

Informaţii utile


MaraQuality

Proiectul FoodChains4Europe aprobat spre finanţare în cadrul programului INTERREG EUROPE

Măsuri de management privind creşterea gradului de informare şi conştientizare din Parcul Naţional Munţii Rodnei

Circuitul bisericilor de lemn din Transilvania de Nord

Reabilitare traseu de drum județean Baia Sprie (DN 18) - Cavnic (DJ 184) - Ocna Șugatag (DJ 109F) - Călinești (DJ185) - Bârsana (DJ185)

Pl@NETour - Crearea unui produs de turism ştiinţific şi infrastructură o reţea de cooperare transfrontalieră în domeniul turismului ştiinţific în Maramureş şi Transcarpathia

Centru Educațional Demonstrativ pentru Energie Durabilă – Centrul SEED

Reabilitarea Spitalului Judeţean de Urgenţă "Dr. Constantin Opriş" – Baia Mare

Creşterea capacităţii de management şi de răspuns în situaţii de dezastre naturale în regiunea transfrontalieră

© 2018 Consiliul Judeţean Maramureş. All Rights Reserved.